Privacybeleid

Ik, Mariska Ruissen, vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Om je aanvragen voor mijn gratis blogs, trainingen en video’s via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van een van mijn gratis videoseries, checklists etc of om je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je emailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.
In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met me deelt:
1. online als je een van mijn websites behorende bij Mariska Ruissen bezoekt, zoals www.mariskaruissen.nl en de online leeromgeving www.praktijkdewaterspiegel-academie.nl (“websites”); en
2. offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.
Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.
Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op mijn websites worden de gegevens die je met me deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar me verstuurd.
Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL
Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:
1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT
Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met me te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.
Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met me hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.
Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten.
Ik gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Digitale Factuur en naar ons facturatiesysteem Digitale factuur. Digitale fFactuur voert voor ons jouw betaling uit. De facturen die je van ons ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Digitale Factuur. Ik wijs je erop dat Digitale Factuur voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn website.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK
• Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals , de registratielink voor onze leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s.
• Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
• Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebies en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
• Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten en mijn leeromgeving die je hebt gekocht.
• Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
• Ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik hou hiervoor graag bij wat je eerder bij me gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij me hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)
Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in mijn leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Ik deel mogelijk jouw emailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de emailadressen van mijn lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw emailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail me dan op mariska@praktijkdewaterspiegel.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.
De inloggegevens die je aanmaakt voor mijn leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN
Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of webinars en andere toffe gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma ConvertKit. Dat betekent dat ConvertKit jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook mijn inspiratiemails te willen ontvangen. De gegevens die je aan me hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar mariska@praktijkdewaterspiegel.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van me ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je me hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar mariska@praktijkdewaterspiegel.nl
Tot slot wijzen wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens mijn webinars of op mijn social mediakanalen – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik hou me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.
VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
Ik hou dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar mariska@praktijkdewaterspiegel.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.
Mariska Ruissen
Nolensstraat 15
5694 CL Breugel